Den svenska industrin är en väl utvecklad export ledd ekonomi som till stor del stöds av trä, järnmalm och timmer. Dessa utgör den grundläggande källbasen för en ekonomi inriktad på internationell handel. De länder som är mest av befolkningen i de skandinavisk talande folken är Sverige, Norge, och Danmark,. Faktum är att dessa länder utgör kärnan i den svenska ekonomin. Dessa ekonomier är också beroende av resten av Europa och världen.

Tillverkningssektorn, som är den största ekonomiska aktiviteten, består huvudsakligen av maskiner, kemikalier, textilprodukter och metaller, dessa produkter är de viktigaste exportartiklarna inom den svenska industrin. Dessa varor säljs i mer än ett land och hela processen kan spåras tillbaka till de olika handelscentra. En annan intressant aspekt av den svenska industrin är exporten av läderprodukter. Detta gäller särskilt Upplandområdet, hem för den berömda Uppsala Leather Trade. Som ett resultat av denna industri är ett antal multinationella företag involverade i produktion och export av lädervaror, både inhemska och utländska.

Globaliseringen

Den svenska ekonomin upplever nu en hel del internationaliseringar i takt med att antalet exportörer ökar på grund av globaliseringen. Internets värld, inklusive e-handel, är en annan tillväxtkälla för den svenska industrin. Med globaliseringen har kommit en mängd nya tekniker och tekniker som har bidragit till att göra den svenska industrin ännu mer konkurrenskraftig. Med den ständigt ökande efterfrågan på de tjänster och varor som den svenska industrin tillhandahåller anser företagen också att det är nödvändigt att införa innovativa sätt för att hålla jämna steg med sina konkurrenter. De flesta svenska företag använder mycket innovativa metoder för att få sina produkter att sticka ut från sina konkurrenter. Man kan hitta många innovationer på det sätt som företaget producerar sina produkter och tjänster. De svenska företagen använder till exempel inte sina egna maskiner för tillverkning av sina produkter. Istället köper de maskinerna från utlandet, och produkterna tillverkas sedan enligt de senaste teknikerna och koncepten.