Om oss

”Med fokus på det ”lilla” näringslivet
Det finns flera stora tidningar och veckomagasin som har fokus på det svenska näringslivet ur ett makroperspektiv. Detta med artiklar och nyheter som visar hur den svenska ekonomin utvecklar sig och vilka stora företag som är en del av denna utveckling. Vi har däremot mer fokus på det ”lilla” näringslivet. Du kommer hitta nyheter om lagar och regleringar som påverkar de mindre företagen vilka trots allt är Sveriges absolut viktigaste företag. Vi är ett land där småföretagandet är stort men där politiska beslut ibland bakbinder utvecklingen. I Sverige finns exempelvis mer än 1,2 miljoner företag trots knappt 10 miljoner invånare.

Personliga intervjuer
Företagande börjar från entreprenörskap hos enskilda personer. Det är dessa som växer och sedan blir viktiga pelare inom näringslivet. Genom att gå på djupet och bli personlig kan vi även hitta inspiration och motivation att själva utveckla våra företag.

Från micro till macro
De nyheter och artiklar vi publicerar är tänkta som en bro mellan microekonomin och macroekonomin. Det stora påverkas av det lilla. Det är detaljerna som gör helheten.

Om oss…
Vi är alla företagsledare eller egenföretagare som har stort intresse för utvecklingen och trender inom det svenska näringslivet. Mer om varje skribent kan läsas under profilpresentationerna.