Om man skall vara en del av den gröna våg som går genom världen och uppmanar till att ändra sitt levnadssätt till förmån för naturen, kan man hitta en hel del smarta produkter som alla gör sitt för att bidra till en smidig övergång. Någonting som de flesta redan hunnit anpassa sig till är att…