Tillverkningsindustrin

Det svenska näringslivet består av drygt 1,2 miljoner företag där vård och omsorg står för flest anställda. Därefter kommer handeln, företagstjänster och tillverkning. Men Sverige är även känd för att ligga långt fram inom IT och digitala lösningar.

Största arbetsgivarna

Att det är kommuner och landsting som är de största arbetsgivarna i Sverige är inte oväntat. Även om det finns stora bolag i landet finns det inget som är i närheten av de internationella gigantiska koncernerna. Den största arbetsgivaren är Stockholms kommun tätt följt av Västra Götalands Läns Landsting. På sjätteplats hittas Polisen. Ser man till privata arbetsgivare är Volvo överlägset störst. Därefter kommer Scania, Ericsson och Securitas. Med ca 10 miljoner personer i Sverige och ca 1,2 miljoner företag är det tydligt att de flesta företag är småföretag med en eller enbart ett par anställda.

Stabil arbetslöshet…

Sverige är ett av de få länderna i Europa som under mycket lång tid haft en stabil arbetslöshet. År 2008 var det 4,99 % av samtliga personer mellan 16 år och 64 år som var arbetslösa. Under åren fram till 2018 var högsta nivån på 8,71 %. Mellan 2009 och 2018 har arbetslösheten legat stabilt mellan 7,5 % och 8,5 %. Här får man även komma ihåg att en för låg arbetslöshet inte är bra för näringslivet då detta pressar upp löner och påvisar brist på arbetskraft. Det är däremot vissa grupper som har större arbetslöshet än andra. Arbetslösheten bland ungdomar har varierat med som lägst 9,71 % år 2008 till en topp på 18,35 % år 2011. Sedan dessa har det gått ner till mer ”normala” nivåer och ligger på kring 11–15 %.

…men även stabil arbetsbrist

Även om arbetslösheten i vissa grupper är hög så är det inte brist på arbete. Flera branscher skulle kunna anställa flera tusen personer om det bara fanns utbildad och kompetenta personer att anställa. Det finns därmed att ”gap” mellan vad företagen efterfrågar för kompetens och utbildningsnivån hos de arbetslösa. Bland annat hittas stor arbetsbrist inom hantverksyrken, transportsektorn och järnvägen.

Högre utbildningsnivå

Med eftergymnasial utbildning ökar chansen betydligt att hitta ett önskvärt jobb. En ökad utbildningsnivå gynnar även det svenska näringslivet på lång sikt. Statistiskt är det även fler som väljer att utbilda sig vidare efter gymnasietiden. Detta med 22,71 % år 2008 och 26,36 % år 2018. En utveckling som gått åt samma håll sedan 2002.