Tekniska keramer är en av vår tids mest effektiva material. Själva benämningen keramer är keramer som är oorganiska, icke-metalliska och fasta material som man tar fram genom extrem värmebehandling på över 600 grader. Medan traditionella keramer innebär material som porslin, lergods och tegel, innebär tekniska keramer rena föreningar av oxider, nitrider och karbider. Exempel på…