När du söker på vissa fraser i en sökmotor får du ibland upp ”Andra har också frågat”. Här kan du få mer information kring det du har sökt efter – ofta är det relevanta frågor, eftersom många andra redan har frågat dem. Här får du lära dig mer om företagslarm.

Frågorna är översatta från engelska.

Hur kan ett företagslarm assistera en verksamhet i den dagliga driften?

Ett företagslarm, kompletterat med en övervakningskamera, kan göra stor nytta i den dagliga driften. Ett konkret exempel är överfallslarm i butik, som gör det tryggare för personalen att arbeta ensamma.

Ett annat exempel är att den som driver företaget kan hålla koll på butik och egendom – även när denne inte är på plats. De flesta som köper företagslarm skaffar också en övervakningskamera i samband med det. Idag kan larmbolagen erbjuda användarvänliga appar där man enkelt kan titta på det som kamerorna spelar in. Se givetvis till att alla regler som gäller för övervakning följs.

Vad kan ett mindre företag i övrigt göra för att bättra på säkerheten?

Det finns en rad åtgärder som småföretag kan vidta för att bättra på säkerheten. Till exempel:

  • Kontrollera tillgången. Genom att begränsa åtkomsten till känsliga data eller utrustning, minimeras riskerna för att de ska komma i orätta händer. En amerikansk blogg tipsar om att ge ut så få nycklar som möjligt till anställda, och att man håller reda på vilka som har nycklar.
  • Uppgradera dörrar, fönster och lås. Hur säkra är egentligen dina lås? Och hur starka är fönster och dörrar som leder in till företagslokalen? Som företagare kan det vara aktuellt att investera i lås till samtliga fönster.
  • Glöm inte IT. Det här är viktigare i vissa branscher än andra – men faktum är att en stor del av de IT-attacker som sker riktar sig just till småföretag. Ett sätt att bättra på säkerheten för ett mindre företag är således att se över IT-säkerheten.

Hur fungerar ett företagslarm?

Det varierar lite, naturligtvis. Vanligt är att sensorer är placerade på dörrar eller fönster, så att de är kopplade samman när det är stängt. När ett fönster eller en dörr öppnas, separeras sensorerna från varandra och utlöser ett larm. Ofta är företagslarm uppkopplade till en larmcentral, så att en operatör kan vidta rätt åtgärder.