Verkstads Maskin Service är ett verkstadsföretag med fokus på tjänster och produkter inom plåthantering. Detta med allt från service och försäljning till maskin reparation.

Historia

Första steget till företaget togs redan på 80-talet. Detta genom att ägaren arbetade som anställd under 80- och 90-talet inom denna bransch. Idén föddes till att driva eget och steget togs 2018. Sedan dess har verksamheten vuxit och idag erbjuds ett brett utbud av produkter och tjänster.

Mål

I företagets egen presentation (på hemsidan) anges att målet är att erbjuda ”kundvänlig service” på maskiner som används inom primärt plåtindustrin. Detta genom att exempelvis erbjuda reparation, service och underhåll på allt från bandsågar till kantpressar. Över tid har även försäljning inom detta segment ökat. Detta med både begagnade och fabriksnya modeller.

Tjänster – Från maskin reparation till underhåll

Exempel på tjänster som erbjuds är:

 • Felsökning
  Så kallad ”down time” innebär att maskiner står stilla och påverkar hela produktionen. För många företag kan det innebära stora ekonomiska förluster och målet är att få igång dem så fort som möjligt. Företaget erbjuder i detta fall felsökningar och eventuellt reparation – i det fall som denna åtgärd direkt kan genomföras.
 • Reparation
  Företaget är märkesoberoende och kan därmed genomföra reparation på en rad olika maskiner.
 • Service och underhåll
  Med löpande service och underhåll kan de flesta maskiner få längre livslängd samtidigt som risken för att en större reparation behöver genomföras blir lägre. Även detta blir därmed kostnadsbesparande i längden.
 • Försäljning av nya och begagnade
  Utöver olika slags tjänster har företaget försäljning av nya och begagnade maskiner. Genom att köpa begagnat kan företag spara relativt stora summor. Företaget köper upp begagnade både från kunder lokalt och från andra länder. Inför försäljning sker alltid användningskontroller.

Offert och frågor

Eftersom varje uppdrag, inom service och maskin reparation, är så individuellt finns inte någon standardprislista på hemsidan. Istället rekommenderas kunder att höra av sig med frågor och offertförfrågningar. Via hemsidan kan ett kontaktformulär fyllas i där behovet kan beskrivas. Via hemsidan nås även kontaktuppgifter i form av mail och telefon. De som är intresserade av att följa företagets verksamhet kan söka upp och följa dem på Facebook.

Källa: Verkstadsmaskinservice.se. Informationen ska enbart ses som övergripande presentation av företagets verksamhet. För uppdaterad information – se hemsidan.