Företagsindustrin eller företagsvärlden är den ekonomiska sektorn som består av ett företag. Detta är en extremt bred klassificering som omfattar inte bara stora företag utan även olika mindre företag, även de som inte ägs av ett stort företag. Det är dock inte helt förstått varför termen ”företags industri”  har blivit så populär idag, även om det har föreslagits att spridningen av några välkända multinationella företag under de senaste decennierna har spelat en viktig roll. Det finns också en stor del av denna industri som ansvarar för tillverkning eller leverans av utrustning. för andra företag. Detta inkluderar positioner som produktionsingenjörer, som ansvarar för att se till att tillverkningsprocesserna för ett företags produkter är effektiva och att den utrustning som används fungerar som bäst.

Rätt kompetens och utbildning

När du letar efter jobb i företagsbranschen är du inte begränsad till ett brett spektrum av områden. Vissa positioner i företagsbranschen kan också omfatta positioner som är mycket specialiserade, såsom forskare. Dessa typer av tjänster är särskilt viktiga för företagen eftersom de kräver individer som är mycket kunniga om ett visst område, liksom de som har den kompetens och utbildning som behövs för att framgångsrikt bedriva forskning i en mängd olika miljöer. Dessutom kräver dessa arbeten ofta individer som har både interpersonella och tekniska färdigheter. Ett bra exempel på denna typ av position skulle vara en programmerare, som är ansvarig för att utforma program och system för att tillåta datorer att utföra ett antal olika uppgifter, samt att vara en person som effektivt kan kommunicera med andra människor via e-post.

Ett annat område där det finns jobb inom företagsbranschen är hälso- och sjukvårdsbranschen. Det finns flera branscher som anställer yrkesverksamma som är specialiserade på att hantera ett brett spektrum av hälsoproblem och villkor. Exempel på dessa tjänster skulle vara sjuksköterskor och läkare, som arbetar på sjukhus och kliniker, samt läkare, som arbetar i privat praktik och tillhandahåller medicinska tjänster till patienter. Ett annat område där arbetstillfällen inom företagsbranschen är allmänt erkända är de tekniska jobb som har utvecklats under de senaste decennierna. Ett stort antal personer att arbeta inom teknikrelaterade områden, från arkitekter, designers, programmerare, mjukvaruingenjörer och andra som arbetar för att utveckla nästa generations tekniska produkter. I många fall finns dessa positioner i företag som främst ägnar sig åt utveckling av nya tekniska produkter.